بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد قیاس (مقایسه هاستینگ ها) کاملا محفوظ می باشد

مرتب سازی :
UpTime: 99.945% هاست لینوکس ایران یکساله 10 گیگابایت میهن وب هاست

هاست لینوکس ایران یکساله 10 گیگابایت میهن وب هاست

10 گیگابایت فضا ،ترافیک ماهانه ی نامحدود ،کنترل پنل سی پنل

 • زمان : 12 ماهه
 • فضا : از 6 تا 10 گیگابایت
  10 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : نامحدود
 • کنترل پنل : C-Panel
 • نوع هاست : لینوکسی
 • سیستم عامل : Linux
 • محل سرور : ایران
 • شرکت ارائه دهنده هاست : میهن وب هاست
 • تعداد وب سایت قابل میزبانی : 1 عدد
 • تعداد اکانت ایمیل قابل ثبت : نامحدود
UpTime: 99.945% هاست لینوکس ایران یکساله 5 گیگابایت میهن وب هاست

هاست لینوکس ایران یکساله 5 گیگابایت میهن وب هاست

5 گیگابایت فضا ،ترافیک ماهانه ی نامحدود ،کنترل پنل سی پنل

 • زمان : 12 ماهه
 • فضا : از1 تا 5 گیگابایت
  5 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : نامحدود
 • کنترل پنل : C-Panel
 • نوع هاست : لینوکسی
 • سیستم عامل : Linux
 • محل سرور : ایران
 • شرکت ارائه دهنده هاست : میهن وب هاست
 • تعداد وب سایت قابل میزبانی : 1 عدد
 • تعداد اکانت ایمیل قابل ثبت : نامحدود
UpTime: 99.945% هاست لینوکس ایران یکساله 3 گیگابایت میهن وب هاست

هاست لینوکس ایران یکساله 3 گیگابایت میهن وب هاست

3 گیگابایت فضا ،ترافیک ماهانه ی نامحدود ،کنترل پنل سی پنل

 • زمان : 12 ماهه
 • فضا : از1 تا 5 گیگابایت
  3 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : نامحدود
 • کنترل پنل : C-Panel
 • نوع هاست : لینوکسی
 • سیستم عامل : Linux
 • محل سرور : ایران
 • شرکت ارائه دهنده هاست : میهن وب هاست
 • تعداد وب سایت قابل میزبانی : 1 عدد
 • تعداد اکانت ایمیل قابل ثبت : نامحدود
UpTime: 99.945% هاست لینوکس ایران یکساله 2 گیگابایت میهن وب هاست

هاست لینوکس ایران یکساله 2 گیگابایت میهن وب هاست

2 گیگابایت فضا ،ترافیک ماهانه ی نامحدود ،کنترل پنل سی پنل

 • زمان : 12 ماهه
 • فضا : از1 تا 5 گیگابایت
  2 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : نامحدود
 • کنترل پنل : C-Panel
 • نوع هاست : لینوکسی
 • سیستم عامل : Linux
 • محل سرور : ایران
 • شرکت ارائه دهنده هاست : میهن وب هاست
 • تعداد وب سایت قابل میزبانی : 1 عدد
 • تعداد اکانت ایمیل قابل ثبت : نامحدود
UpTime: 99.945% هاست لینوکس ایران یکساله 1 گیگابایت میهن وب هاست

هاست لینوکس ایران یکساله 1 گیگابایت میهن وب هاست

1 گیگابایت فضا ،ترافیک ماهانه ی نامحدود،کنترل پنل سی پنل

 • زمان : 12 ماهه
 • فضا : از 600 تا 1000 مگابایت
  از1 تا 5 گیگابایت
  1 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : نامحدود
 • کنترل پنل : C-Panel
 • نوع هاست : لینوکسی
 • سیستم عامل : Linux
 • محل سرور : ایران
 • شرکت ارائه دهنده هاست : میهن وب هاست
 • تعداد وب سایت قابل میزبانی : 1 عدد
 • تعداد اکانت ایمیل قابل ثبت : نامحدود
UpTime: 99.945% هاست لینوکس ایران یکساله 500 مگابایت میهن وب هاست

هاست لینوکس ایران یکساله 500 مگابایت میهن وب هاست

500 مگابایت فضا ،ترافیک ماهانه ی نامحدود ،کنترل پنل سی پنل

 • زمان : 12 ماهه
 • فضا : از 100 تا 500 مگابایت
  500 مگابایت
 • ترافیک ماهانه : نامحدود
 • کنترل پنل : C-Panel
 • نوع هاست : لینوکسی
 • سیستم عامل : Linux
 • محل سرور : ایران
 • شرکت ارائه دهنده هاست : میهن وب هاست
 • تعداد وب سایت قابل میزبانی : 1 عدد
 • تعداد اکانت ایمیل قابل ثبت : نامحدود
UpTime: 99.945% هاست لینوکس یکساله 10 گیگابایت میهن وب هاست

هاست لینوکس یکساله 10 گیگابایت میهن وب هاست

10 گیگابایت فضا ،600 گیگابایت ترافیک ماهانه ،کنترل پنل سی پنل

 • زمان : 12 ماهه
 • فضا : از 6 تا 10 گیگابایت
  10 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : از 501 تا 600 گیگابایت
  600 گیگابایت
 • کنترل پنل : C-Panel
 • نوع هاست : لینوکسی
 • سیستم عامل : Linux
 • محل سرور : آلمان
 • شرکت ارائه دهنده هاست : میهن وب هاست
 • تعداد وب سایت قابل میزبانی : 1 عدد
 • تعداد اکانت ایمیل قابل ثبت : نامحدود
UpTime: 99.945% هاست لینوکس یکساله 5 گیگابایت میهن وب هاست

هاست لینوکس یکساله 5 گیگابایت میهن وب هاست

5 گیگابایت فضا ،300 گیگابایت ترافیک ماهانه ،کنترل پنل سی پنل

 • زمان : 12 ماهه
 • فضا : از1 تا 5 گیگابایت
  5 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : از 201 تا 300 گیگابایت
 • کنترل پنل : C-Panel
 • نوع هاست : لینوکسی
 • سیستم عامل : Linux
 • محل سرور : آلمان
 • شرکت ارائه دهنده هاست : میهن وب هاست
 • تعداد وب سایت قابل میزبانی : 1 عدد
 • تعداد اکانت ایمیل قابل ثبت : نامحدود
UpTime: 99.945% هاست لینوکس یکساله 3 گیگابایت میهن وب هاست

هاست لینوکس یکساله 3 گیگابایت میهن وب هاست

3 گیگابایت فضا ،250 گیگابایت ترافیک ماهانه ،کنترل پنل سی پنل

 • زمان : 12 ماهه
 • فضا : از1 تا 5 گیگابایت
  3 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : از 201 تا 300 گیگابایت
  250 گیگابایت
 • کنترل پنل : C-Panel
 • نوع هاست : لینوکسی
 • سیستم عامل : Linux
 • محل سرور : آلمان
 • شرکت ارائه دهنده هاست : میهن وب هاست
 • تعداد وب سایت قابل میزبانی : 1 عدد
 • تعداد اکانت ایمیل قابل ثبت : نامحدود
UpTime: 99.945% هاست لینوکس یکساله 2 گیگابایت میهن وب هاست

هاست لینوکس یکساله 2 گیگابایت میهن وب هاست

2 گیگابایت فضا ،180 گیگابایت ترافیک ماهانه ،کنترل پنل سی پنل

 • زمان : 12 ماهه
 • فضا : از1 تا 5 گیگابایت
  2 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : از 101 تا 200 گیگابایت
 • کنترل پنل : C-Panel
 • نوع هاست : لینوکسی
 • سیستم عامل : Linux
 • محل سرور : آلمان
 • شرکت ارائه دهنده هاست : میهن وب هاست
 • تعداد وب سایت قابل میزبانی : 1 عدد
 • تعداد اکانت ایمیل قابل ثبت : نامحدود
هاست ویندوز 1 گیگابایت 6 ماهه ی رادکام

هاست ویندوز 1 گیگابایت 6 ماهه ی رادکام

1 گیگابایت فضا ،ترافیک ماهانه ی نامحدود ،کنترل پنل Plesk

236,250 تومانمقایسه سفارش دهید
 • زمان : 6 ماهه
 • فضا : از 600 تا 1000 مگابایت
  از1 تا 5 گیگابایت
  1 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : نامحدود
 • کنترل پنل : Plesk
 • نوع هاست : ویندوزی
 • سیستم عامل : Windows
 • محل سرور : ایران
 • شرکت ارائه دهنده هاست : رادکام
 • تعداد وب سایت قابل میزبانی : 1 عدد
 • تعداد اکانت ایمیل قابل ثبت : 10 تا
UpTime: 100% هاست ویندوز 1 گیگابایت یکماهه ی رادکام

هاست ویندوز 1 گیگابایت یکماهه ی رادکام

1 گیگابایت فضا ،ترافیک ماهانه ی نامحدود ،کنترل پنل Plesk

 • زمان : 1 ماهه
 • فضا : از 600 تا 1000 مگابایت
  از1 تا 5 گیگابایت
  1 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : نامحدود
 • کنترل پنل : Plesk
 • نوع هاست : ویندوزی
 • سیستم عامل : Windows
 • محل سرور : ایران
 • شرکت ارائه دهنده هاست : رادکام
 • تعداد وب سایت قابل میزبانی : 1 عدد
 • تعداد اکانت ایمیل قابل ثبت : 10 تا

سایت قیاس پلن های مختلف خود را با عنوان هاست و سرور که پلن های مختلفی دارد عرضه کرده این پلن های هاست و سرور با مقایسه هاست و سرور های مختلف ارائه می گردد شرکت ما برند های مختلفی را ثبت کرده که می توان  هاستینگ ایران سرور را نام برد و میزبان فا و برتینا از جمله این سایت هاست همچنین میهن وب هاست و هاست نگار و نت افزار هم در این زمینه رقابت می کنند در این میان شرکت های ریبون هاست ، نبض وب و سرور پارس با گرفتن بازار گوشه فعالیت خوبی دارند.

پارس پک شرکت پارس پروا سیستم با نام تجاری پارس پک در زمینه هاست و سرور خدمات ارائه می کند و در ارائه سخت افزار قدرتمند، شبکه مطمئن و فناوری برتر. مدت هاست فعالیت دارد

در اواخر سال 2013 بود که دامین می هاست ثبت شد و فعالیت آن در اواخر سال 2014 شروع شد 

هاست دی ال  فعالیت خود را از سال 1378 شروع کرد و  در سال 1392 با همکاری با شرکت انتقال اطلاعات آسیاتک و فراهم شدن زیرساختهای لازم، سرورهای داخلی را به مجموعه هاست دی‌ال اضافه کرد

خدمات و سرویس هایی که رسانگار ارائه می کند در زمینه سرور اختصاصی ، سرور مجازی ، میزبانی وب می باشد

مهرداد جاویدان که موسس شرکت پارس دیتا  است در شهریور 1380 این شرکت را به ثبت رساند،  خدمات این شرکت شامل: میزبانی وب، ثبت دامنه و سرور اختصاصی است. 

وب رمز از سال 2004 فعالیت خود را در بستر اینترنت شروع کرد 

ایران هاست یک شرکت و دامین قدیمی که از سال 1999 کار خود را شروع کرد و فعالیت جدی این مجموعه در سال 2001 شروع شد

 

 شما می توانید با مراجه با شرکت های هاستینگ ایرانی تمام برندهایی که در سایت قیاس ثبت شده را مشاهده کنید 

برای افرادی که سایت وردپرس دارند و نمی خواهند دچار افت سرعت شوند به آنها هاست وردپرس پیشنهاد می شود زیرا کوئری های زیادی 

در دسته هاست لینوکس شما می توانید سرویس مورد نظر خود را متناسب با مشخصات سایتتان پیدا کنید و لازم به ذکر است افرادی که هاست برای وردپرس شان می‌خواهند می توانند از این پلن استفاده کنند

هاست سی پنل که سرعت بیشتری نسبت به هاست دایرکت ادمین دارند می تواند گزینه مناسب برای افرادی باشد که می خواهند هزینه ی بیشتری بپردازند اما در عوض سرعت بیشتر را تجربه کنند
هاست دایرکت ادمین با توجه به قیمتی که دارد در پلن های مختلف با مشخصات مختلف ثبت شده اند و به راحتی و هزینه ی مناسب می توانید هاست دایرکت ادمین تهیه کنید

هاست آمریکا جزء سرویس هایی است که اکثر سایت ها به آن روی آورده اند که تهران هاست سهم زیادی در ارائه آن ایفا کرده است

همواره صاحبان سایت از سرعت کم سایت خود ناراضی هستند و یکی از مهمترین این عوامل استفاده نکردن از هاست دانلود است اگر شما سایتی دارید که در آن اطلاعاتی بین سایتتان و کاربر در حال رد و بدل است هاست دانلود به شما پیشنهاد می شود تا بتوانید آن را به هاست اصلی خود متصل کنید

با انتخاب هاست نامحدود در کیفیت و سرعت هیچ گاه مشکل نخواهید داشت و سرویس مناسبی است برای افرادی که به دنبال ترافیک نامحدود هستند.

هاست پربازدید ایران برای افرادی مناسب است که یک سایت پربازدید دارند و قصد دارند سرعت بیشتری برای مخاطبانشان که در ایران هستند داشته باشند این نوع هاست ترافیک نامحدود همراه فضای نامحدود در اختیار شما قرار می دهد

هاست ارزان به افرادی پیشنهاد می شود که قصد دارند با قیمت پایین تری سرویس مورد نظر خود تهیه کنند

در سایت ما هاست ارزان سه قسمت متفاومت دارد: هاست ارزان ماهانه و هاست ارزان نامحدود و هاست ارزان ویندوز که با کلیک روی هر بخش می توانید پلن های مورد نظر را مشاهده کنید

فیلتر ها
فقط نمایش کالاهای موجود
از تا