بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد قیاس (مقایسه هاستینگ ها) کاملا محفوظ می باشد

مرتب سازی :
سرور مجازی یک ماهه ی اروپا گنجه هاست P02tm

سرور مجازی یک ماهه ی اروپا گنجه هاست P02tm

2 گیگابایت رم ،پردازنده 1 هسته ،40 گیگ فضای هارد ،سیستم عامل : ویندوز ،لینوکس ،انتخابی

 • زمان پرداخت : ماهانه
 • رم : 2 گیگابایت
 • پردازنده : 1 هسته
 • فضای هارد : 40 گیگابایت
 • نوع هارد : SSD
 • سیستم عامل : لینوکس
  ویندوز
  انتخابی
 • ترافیک ماهانه : نامحدود
 • محل سرور : اروپا
سرور مجازی یکساله ی اروپا گنجه هاست P01ty

سرور مجازی یکساله ی اروپا گنجه هاست P01ty

1 گیگابایت رم ،پردازنده 1 هسته ،30 گیگ فضای هارد ،سیستم عامل : ویندوز ،لینوکس ،انتخابی

 • زمان پرداخت : ماهانه
 • رم : 1 گیگابایت
 • پردازنده : 1 هسته
 • فضای هارد : 30 گیگابایت
 • نوع هارد : SSD
 • سیستم عامل : لینوکس
  ویندوز
  انتخابی
 • ترافیک ماهانه : نامحدود
 • محل سرور : اروپا
سرور مجازی یک ماهه ی اروپا گنجه هاست P01tm

سرور مجازی یک ماهه ی اروپا گنجه هاست P01tm

1 گیگابایت رم ،پردازنده 1 هسته ،30 گیگ فضای هارد ،سیستم عامل : ویندوز ،لینوکس ،انتخابی

 • زمان پرداخت : ماهانه
 • رم : 1 گیگابایت
 • پردازنده : 1 هسته
 • فضای هارد : 30 گیگابایت
 • نوع هارد : SSD
 • سیستم عامل : لینوکس
  ویندوز
  انتخابی
 • ترافیک ماهانه : نامحدود
 • محل سرور : اروپا
سرور مجازی یکساله ی ایران گنجه هاست P06Ty

سرور مجازی یکساله ی ایران گنجه هاست P06Ty

8 گیگابایت رم ،پردازنده 4 هسته ،150 گیگ فضای هارد ،سیستم عامل : ویندوز ،لینوکس ،انتخابی

 • زمان پرداخت : ماهانه
 • رم : 8 گیگابایت
 • پردازنده : 4 هسته
 • فضای هارد : 150 گیگابایت
 • نوع هارد : SSD
 • سیستم عامل : لینوکس
  ویندوز
  انتخابی
 • ترافیک ماهانه : 2 ترابایت
 • محل سرور : ایران
سرور مجازی یک ماهه ی ایران گنجه هاست P06Tm

سرور مجازی یک ماهه ی ایران گنجه هاست P06Tm

8 گیگابایت رم ،پردازنده 4 هسته ،150 گیگ فضای هارد ،سیستم عامل : ویندوز ،لینوکس ،انتخابی

 • زمان پرداخت : ماهانه
 • رم : 8 گیگابایت
 • پردازنده : 4 هسته
 • فضای هارد : 150 گیگابایت
 • نوع هارد : SSD
 • سیستم عامل : لینوکس
  ویندوز
  انتخابی
 • ترافیک ماهانه : 2 ترابایت
 • محل سرور : ایران
سرور مجازی یکساله ی ایران گنجه هاست P05Ty

سرور مجازی یکساله ی ایران گنجه هاست P05Ty

6 گیگابایت رم ،پردازنده ی 3 هسته ،100 گیگ فضای هارد ،سیستم عامل: لینوکس ،ویندوز ،انتخابی

 • زمان پرداخت : ماهانه
 • رم : 6 گیگابایت
 • پردازنده : 3 هسته
 • فضای هارد : 100 گیگابایت
 • نوع هارد : SSD
 • سیستم عامل : لینوکس
  ویندوز
  انتخابی
 • ترافیک ماهانه : 2 ترابایت
 • محل سرور : ایران
سرور مجازی یک ماهه ی ایران گنجه هاست P05Tm

سرور مجازی یک ماهه ی ایران گنجه هاست P05Tm

6 گیگابایت رم ،پردازنده ی 3 هسته ،100 گیگ فضای هارد ،سیستم عامل: لینوکس ،ویندوز ،انتخابی

 • زمان پرداخت : ماهانه
 • رم : 6 گیگابایت
 • پردازنده : 3 هسته
 • فضای هارد : 100 گیگابایت
 • نوع هارد : SSD
 • سیستم عامل : لینوکس
  ویندوز
  انتخابی
 • ترافیک ماهانه : 2 ترابایت
 • محل سرور : ایران
سرور مجازی یکساله ی ایران گنجه هاست P04Ty

سرور مجازی یکساله ی ایران گنجه هاست P04Ty

4 گیگابایت رم ،پردازنده 2 هسته ،80 گیگابایت هارد ،سیستم عامل : ویندوز و لینوکس

 • زمان پرداخت : 1 ساله
 • رم : 4 گیگابایت
 • پردازنده : 2 هسته
 • فضای هارد : 80 گیگابایت
 • نوع هارد : SSD
 • سیستم عامل : لینوکس
  ویندوز
  انتخابی
 • ترافیک ماهانه : 2 ترابایت
 • محل سرور : ایران
سرور مجازی یکماهه ی ایران گنجه هاست P04Tm

سرور مجازی یکماهه ی ایران گنجه هاست P04Tm

4 گیگابایت رم ،پردازنده 2 هسته ،80 گیگابایت هارد ،سیستم عامل : ویندوز و لینوکس

 • زمان پرداخت : ماهانه
 • رم : 4 گیگابایت
 • پردازنده : 2 هسته
 • فضای هارد : 80 گیگابایت
 • نوع هارد : SSD
 • سیستم عامل : لینوکس
  ویندوز
  انتخابی
 • ترافیک ماهانه : 2 ترابایت
 • محل سرور : ایران
سرور مجازی یکساله ی ایران گنجه هاست P03Ty

سرور مجازی یکساله ی ایران گنجه هاست P03Ty

3 گیگابایت رم ،پردازنده 2 هسته ،60 گیگابایت هارد ،سیستم عامل : ویندوز و لینوکس

 • زمان پرداخت : 1 ساله
 • رم : 3 گیگابایت
 • پردازنده : 2 هسته
 • فضای هارد : 60 گیگابایت
 • نوع هارد : SSD
 • سیستم عامل : لینوکس
  ویندوز
  انتخابی
 • ترافیک ماهانه : 2 ترابایت
 • محل سرور : ایران
سرور مجازی یکماهه ی ایران گنجه هاست P03Tm

سرور مجازی یکماهه ی ایران گنجه هاست P03Tm

3 گیگابایت رم ،پردازنده 2 هسته ،60 گیگابایت هارد ،سیستم عامل : ویندوز و لینوکس

 • زمان پرداخت : ماهانه
 • رم : 3 گیگابایت
 • پردازنده : 2 هسته
 • فضای هارد : 60 گیگابایت
 • نوع هارد : SSD
 • سیستم عامل : لینوکس
  ویندوز
  انتخابی
 • ترافیک ماهانه : 2 ترابایت
 • محل سرور : ایران
سرور مجازی یکساله ی ایران گنجه هاست P02Ty

سرور مجازی یکساله ی ایران گنجه هاست P02Ty

1 هسته ،2 گیگابایت رم ،40 گیگ هارد

 • زمان پرداخت : 1 ساله
 • رم : 2 گیگابایت
 • پردازنده : 1 هسته
 • فضای هارد : 40 گیگابایت
 • نوع هارد : SSD
 • سیستم عامل : لینوکس
  ویندوز
  انتخابی
 • ترافیک ماهانه : 2 ترابایت
 • محل سرور : ایران